جزئیات

  • تاریخ بهره برداری 12 اردیبهشت 1398
  • موقعیت کهریزک -چهار باغ
  • مساحت ۳۲۰۰ متر
  • دسته بندی مسکونی-تجاری

توضیحات