جزئیات

  • تاریخ بهره برداری 14 اردیبهشت 1400
  • موقعیت کهریزک -چهار باغ
  • مساحت ۶۵۰۰ متر
  • دسته بندی مسکونی-تجاری

توضیحات