جزئیات

  • تاریخ بهره برداری 11 اردیبهشت 1397
  • موقعیت کهریزک -چهار باغ
  • مساحت ۲۸۰۰ متر
  • دسته بندی مسکونی-تجاری

توضیحات