جزئیات

  • تاریخ بهره برداری 10 اردیبهشت 1396
  • موقعیت کهریزک -چهار باغ
  • مساحت ۲۸۰۰ متر
  • دسته بندی مسکونی

توضیحات