جزئیات

  • تاریخ بهره برداری 16 اردیبهشت 1402
  • موقعیت کهریزک -چهار باغ
  • مساحت ۲۵۰۰ متر زیر بنا
  • دسته بندی مسکونی

توضیحات