فاطمه بخشیان

درباره ما فاطمه بخشیان

09197133753

مسئول امور قرارداد ها

مهارت من
خرید ملک 90%
فروش ملک 89%
چارت سازمانی

خرید

نوسازی

فروش ملک

راه های ارتباطی

راه های ارتباطی:

  • واتس اپ