مهدی شادمانی

درباره ما مهدی شادمانی

09373114136

کارشناس فروش

مهارت من
خرید ملک 90%
فروش ملک 89%
چارت سازمانی

خرید

نوسازی

فروش ملک

راه های ارتباطی

راه های ارتباطی:

  • واتس اپ