مهندس دلربا شادمان

درباره ما مهندس دلربا شادمان

پیمان کار

مهارت من
ساخت و ساز 90%
طراحی 99%
نقشه کشی 98%
چارت سازمانی

نقشه کشی

طراحی

ساخت و ساز